Logo til Frederiksberg Erhverv

Logo til Frederiksberg Erhverv

Frederiksberg Erhverv repræsenterer mange virksomheder bosiddende på Frederiksberg. Foreningens formål er at skabe netværk og tale erhvervenes sag overfor politikere og arbejde for en bedre erhvervspolitik i kommunen. Samtidig laver de også netværksarbejde for medlemmerne, promovering af Frederiksberg og støtter op omkring sine medlemmer.

Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det gamle logo skulle forstille, men der var et ønske fra foreningen, at der kun skulle laves en opdatering af logoet, så man fastholdt stilen i en mere moderne streg.

Det var et klart ønske, at logoet ikke skulle ændres - udgangspunktet var derfor at opdatere det, de havde, til i dag.

I arbejdet med dette, talte vi om hvad skulle forstille. Nogle forslag var blandt andre, at logoet kunne ses som flere grupper af virksomheder eller interesser, samles under en fælles gruppe - hvor grupperne illustreres ved "blomsterne" der stikker ud og samlingen i cirklen bliver til Frederiksberg Erhverv.

Men logoet kan tolkes på mange måder, så du ser måske noget helt andet.

Font og farver er fornyet så det samelede logo fremstår mere levende, moderne og elegant.