Logo, der matcher rådgivning

Logoet Nadia Holmgren
Logoet FamilieFlow

Opgaven var egentlig enkel: Lav et flot logo, der både kommunikerer mine kompetencer inden for rådgivning, kurser og foredrag, og som vil binde virksomheden sammen. En virksomhed, der både henvender sig til erhvervs- og organisationskunder og familier.

Vi tog udgangspunkt i den nye del, der har til formål at henvende sig til virksomheder og organisationer med kurser og foredrag omkring pædagogik og arbejdet med børn, samt hvordan man kan styrke sin familie.

Firmaet er Nadia Holmgren. Nadia er kendt for flere udgivelser, sine foredrag og de mange familier, hun har hjulpet gennem mange år. Nadia driver FamilieFlow, men ønsker at adskille sine aktiviteter over for de familier, hun hjælper, og de virksomheder og organisationer, hun henvender sig til.

Logoet er en del af det brand, hun er ved at bygge op under sit eget navn, og består også af en hjemmeside og skal desuden bruges på de sociale medier og i hendes præsentationer.

Logoet tager udgangspunkt i en gren med blade, fordi Nadia arbejder med børns velfærd og familiernes balance i hverdagen. Vi valgte grenen med de mange blade som et udtryk for vækst, mangfoldighed og styrke over for de personer, Nadia arbejder med.

Samme gren og blade danner udgangspunktet i to logoer - det ene til det professionelle marked og det andet til hendes arbejde med familierne.