Logo for IOWF - samarbejde mellem lande

Inter-Governmental Offshore Wind Forum

IOWF er et samarbejde mellem organisationer indenfor vindkraft i de lande vi samarbejder med.

Ambitionen er at styrke vidensdeling og lære af hinandens erfaringer over en bred kam, for at sikre den fortsatte udvikling af vindenergi i Europa. 

IOWF med kakler