Ændringer i markedsføringsloven

markedsføringsloven

Lige nu arbejder man fra regerings side på at ændre markedsføringsloven. Loven trænger til en opdatering og skal desuden tilpasses nye regler fra EU. Arbejdet har været i gang længe og forslaget er nu sendt i hørning og det betyder, at vi måske kan forvente, at den vil træde i kraft næste sommer. Nogen gætter på den vil træde i kraft den 1. juli 2017.

Mere logiske spamregler

En af de større ændringer er spamreglerne der bestemmer, hvornår man som virksomhed må sende mails ud.

Reglerne ændres så det bliver lovligt at udsende reklamemails, hvis kunden har handlet hos dig og i den forbindelse har oplyst sin mail. Tidligere måtter du kun sende en reklamemail, hvis det omhandlede det samme produkt som kunden havde købt, men med den nye regl må du altså gerne sende en reklamemail om f.eks. tilbud på bukser til alle dine kunder uanset hvad de har købt hos dig.

Populært blev dette kaldt "opt-out-reglen" og det er denne der nu blødes op vedr. "tilsvarende produkter og ydelser". Tilsvarende skal nu forståes i en mere bred forstand, hvor du som forbruger acceptere, at virksomheder du kender gerne må henvende sig omkring hele deres sortiment.

Handler du med andre virksomheder, kan du med de nye regler også sende reklamemails ud uden forudgående samtykke, hvis bare der allerede er et kundeforhold mellem dig og den virksomhed du sender til. Tidligere skulle du have en specifik tilladelse til at sende en mail, men nu er det nok at I allerede har handlet sammen indenfor de seneste år eller har haft en erhvervsmæssig kontakt (kundemøde, messe, kursus). Dog er denne nye regl begrænset til at du kun må sende relevante mails til personen, hvilket betyder, at det du tilbyder i mailen, skal have relevans til personens arbejdsområde.
Du må altså ikke sende en reklamemail om en nyt it-udstyr til en person der sidder i salgsafdelingen.

Sprogkrav om garanti fjernes

I dag skal alle garantier være på dansk. Med den nye lov ophæves denne regel, og betyder at garantier alene skal være på dansk, hvis markedsføringen også er sket på dansk. Er markedsføringen derimod sket på engelsk, vil oplysninger om garantien også kunne være på engelsk. Dette kan få betydning for webbutikker specielt.

Skiltning om organiseret rabat fjernes

I dag skal en virksomhed skilte med de rabatter de tilbyder udvalgte grupper. Hvis du er medlem af en forening, hvor du får en rabat hos en virksomhed, skal virksomheden skilte med dette. Reglen fjernes fordi den vurderes til at være i direkte konfligt med et EU direktiv.

Du kan fortælle om din garanti

I dag må du kun reklame med en garanti, hvis den giver kunden en bedre garanti end den, der er bestemt af loven. Denne regl bortfalder, fordi den muligvis er i strid med direktivet om urimelig handelspraksis.

Forbrugeren kan kræve yderligere oplysninger

Det nye er at en forbruger kan anmode om at få flere oplysninger for at kunne kontrollere en faktura. 

Mange små ændringer

Der er en stribe ændringer, men de fleste er mindre og visse områder opdeles i flere afsnit, for at gøre loven mere tidssvarende og skulle tage bedre højde for nogle af de nye måder, vi køber ind på - f.eks. vil forbuddet mod vildledning blive opdelt i fire selvstændige forbud; vildledende handling, vildledende undladelse, vildledning mellem erhvervsdrivende og aggressiv handelspraksis.

Lovforslaget er under behandling men det forventes at blive vedtaget med virkning fra 1. juli 2017.

Du kan læse mere om forslaget på ministeriets side, hvor du også kan finde udkastet til loven >>

Advokatfirmaet Plesner har lavet et flot arbejde omkring loven.
Find det på deres website >>