Danmarks dronestrategi

Danmarks dronestrategi

Danmark har fået sin første dronestrategi, der kommer med en række forslag til, hvordan kommunerne, regionerne, staten og de virksomheder, der er en del af staten, kan bruge dronerne. Det er en ambitiøs gennemgang af de mange opgaver, som vi må forvente, kan løses ved brug af droner, eller hvor droner kan give adgang til ny eller mere præcis viden. 

Strategien består af en rapport, der giver forslag til en række tiltag; desuden er der syv cases, der beskriver nogle konkrete situationer, hvor droner bruges i dag. Det har været en spændende opgave at finde et holdbart og flot layout, der gør rapporten læsevenlig og interessant. Fokus er selvfølgelig på det faglige indhold, men designet hjælper med at skabe ro og give adgang til informationerne på en tilgængelig måde, der både er flot og elegant. Billederne er for langt de flestes vedkommende kommet fra forskellige personer, der selv bruger droner i deres arbejde (universiteter, politi, naturstyrelsen osv.), hvilket gør dem særligt relevante og underbygger indholdet på fineste vis. 

Du kan finde den fulde rapport på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside samt regeringens udgivelser (http://ufm.dk/publikationer/2016/danmarks-dronestrategi). 

Opgaven inkluderede også design og layout af to roll-ups.

Vi er stolte af det endelige resultat.

Forsiden med et dronefoto som baggrund
Layout af strategien med dronebilleder
Tekstsiderne gøres lettere ved brug af billeder
Cases med dronefoto som baggrund