Det tværministerielle rumudvalg

Rumudvalget

Grafikken giver overblik og sammensætningen af rumudvalget, og hvilke andre udvalg der er forbundet med dette.

Kunde: Styrelsen for Forskning og Uddannelse