Logo for Space Exploration

Space Exploration Denmark

Danmark er en del af ESA og arbejder derfor konstant på at udvikle og styrke de danske kompetencer for at deltage i dette samarbejde og derved få et bedre udbytte for Danmark af vores engagement.

I den forbindelse har Rumkontoret under Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejdet på at skabe partnerskaber, der binder de danske virksomheder bedre sammen, så man gennem fælles ansøgninger, udviklingsprojekter eller andre gode ideer kan styrke den danske forskning i rummet.

I den sammenhæng har vi udviklet et logo, som de deltagende virksomheder kan bruge til at vise samarbejdet og forhåbentlig over tid få større opmærksomhed fra udlandet.