Partnerskab indenfor uddannelserne

Rumrelaterede uddannelser -  et logo, der samler

Rumkontoret under Undervisnings- og Forskningsministeriet arbejder med at fremme Danmarks potentiale indenfor rumforskning og forbedre de danske forskeres chance for at deltage i rumforskningsopgaver indenfor EU, ESA og på tværs af de forskellige institutioner.

I forbindelse med en ny indsats på området, hvor man ønsker at samle kræfterne omkring en mere fælles dansk fremtoning, har man indgået et mere formaliseret samarbejde på tværs af de forskellige forskningsenheder, vi har i Danmark.

Vi kalder det Rumrelaterede Uddannelser. Formålet er at hjælpe den enkelte enhed til at få adgang til nye projekter, blive en del af større projekter eller at udvikle sin egen forskning gennem samarbejde på tværs.

I den sammenhæng udviklede vi et logo, som den enkelte deltager kan bruge for at vise, at de er en del af noget større og landsdækkende. Det bliver utrolig spændende at følge området de kommende år.

Opgaven er løst for Uddannelses- og Forskningsministeriet.