Sikre data og filer på website

Beskyt dine data

Ofte får man fornemmelse at alt er tilgængeligt online, men virkeligheden er at internettet bruges til langt flere ting, end de fleste er opmærksom på.

Jeg har udviklet flere hjemmesider, som indeholder informationer, der er tiltænkt en specifik gruppe af personer, fordi de informationer der er på siden enten er branche specifikke eller er data, der arbejdes med i anden sammenhæng i forbindelse med at forbedre eller optimering af produkter.

Dokumenter og billeder

Har du brug for at gemme dokumenter ned, som man på siden linker til (gælder også for indsatte billeder), skal disse være beskyttet. Mange systemer glemmer dette, og kan reelt betyde at filen er tilgængelig. Eksempelvis kan ubeskyttede filer bliver indekseret på Google og derved kunne findes ved en søgning. Eller eksempelvis kan et link til et dokument deles med andre via mail og derved give andre adgang osv.

Mine løsninger beskytter billeder og filer, så man ikke kan tilgå dem uden at være logget ind på siden.
Selv hvis en person deler et link, vil linket ikke virke.

Tekst og data

Flere af de hjemmesider, jeg har bygget, benytter sig af import af data fra. f.eks. Excel. Kunden kan altså selv importere data og når data er importeret, vil de være låst i forhold til siden. Mange glemmer bare at beskytter filen, der bruges til import. 

Jeg løser det ved at beskytte importfilerne på samme måde som de øvrige dokumenter. Desuden kan kunden slette den importerede fil, når importen var færdig.

Sikkerhed online er altså mere end bare en adgangskode.

Husk at beskytte dine data

  1. Sikre dokumenter fra at blive delt via links
  2. Sikre at Google ikke kan indeksere dine filer
  3. Sikre billeder på samme måde som dokumenter
  4. Mulighed for at slette arbejdsfiler/midlertidige filer.

Jeg ville jo gerne have vist funktionerne i form af skærmbilleder, fra siderne jeg har lavet, men fortroligheden i opgaverne gør, at jeg desværre kun kan vise ganske lidt, men håber det trods alt giver dig et lille indblik mulighederne.

Har du spørgsmål eller brug for at få vurderet dit behov, skal du endelig tage fat i mig.

En sikker hjemmeside handler ikke om adgangskoden